Najdi

Raziskava genotoksičnosti

Redni biološki preizkusi kažejo, da voda Dana izredno ugodno vpliva na rast celic in organizmov. Odlikuje jo daleč najnižja stopnja genotoksičnosti med slovenskimi embaliranimi vodami.

Testi testnih  rastlin  mlade čebule

V okolju je veliko najrazličnejših toksičnih in tudi genotoksičnih snovi, ki v določenih koncentracijah delujejo na organizem mutageno, kar povzroča različno raven splošne toksičnosti ter okvar in poškodb genskega materiala. Gre za sodobne standardne biološke teste za ugotavljanje genotoksičnosti, ki za testiranje pitne vode sicer niso zakonsko obvezni, a lahko dodatno ugotavljajo vpliv neželenih snovi v vodi na človeške gene.

Genotoksičnost
Neka snov je genotoksična, če povzroča poškodbe genetskega materiala. Poškodbe genov lahko povzročijo mutacije, te pa nastanek raka in dednih bolezni. Nadzor nad ogromno množico toksičnih in genotoksičnih snovi v okolju se večinoma izvaja z analitsko kemijo. Biološki testi pokažejo nekaj več o kakovosti vode in se razlikujejo od kemičnih po tem, da pokažejo celosten učinek onesnaženja in ne le prisotnost iskanih snovi.

Test Allium ali čebulni test

Kromosomski lomi in fragmenti v celicah
rastnih vršičkov mlade čebule (Allium cepa L.).

Eden od bioloških testov, ki smo ga uporabili pri vodi Dana je biološki test Allium ali čebulni test. Le-ta razkriva celosten vpliv na rast in razvoj živih celic ali organizmov ter zaznava prisotnost škodljivih snovi v koncentracijah, ki so bistveno nižje od mejnih sposobnosti analitskih metod. Od približno 700 prepoznavnih toksičnih in genotoksičnih snovi, ki se lahko znajdejo na primer v pitni vodi, jih z običajnimi fizikalno- kemijskimi analizami nadzorujemo le slabih 10 odstotkov ( Vir: EU Chemical Bureau, Natural Resources Defence Council: Think before you drink).

Test Allium pokaže odlično korelacijo s testi, kjer potekajo raziskave na ribah in sesalcih in vivo. Rezultati se lahko tako z visoko zanesljivostjo prenašajo na človeka. Mednarodni program rastlinskih bioloških testov je tako imenovani Allium anafazno-telofazni test sprejel za biomonitoring in testiranje okoljskih onesnaževalcev. V okviru teh programov je ta test standardiziran in validiran.

Biološki testi so nedvomno izredno pomembni in koristni pri ugotavljanju potencialne škodljivosti nekaterih genotoksičnih snovi za zdravje ljudi. Vključitev genotoksičnih raziskav za varovanje voda je velikega pomena, saj omogoča spoznanje o vplivu in posledicah genotoksičnih snovi na organizme.

Naravna mineralna voda Dana ima stalno izredno nizko stopnjo genotoksičnosti.

Allium metoda: relevantna indikativna metoda za ugotavljanje ksenobiotikov v okoljskih vzorcih.
Allium metoda za testiranje okoljskih vzorcev, pitne vode in kemikalij - testno poročilo z rezultati raziskav.

Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.

Glavna cesta 34
8233 Mirna

07 346 22 00
dana@dana.si

Pogoji uporabe

Pravno obvestilo
Uporaba piškotkov

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola škoduje zdravju!

Povežite se z nami

Izdelava Infomedia d.o.o.