Izbira vode


Ponudba vod na katero naleti potrošnik, je zelo pestra.
Vode se razlikujejo po mnogo različnih kriterijih, npr. po svoji kakovosti oz. čistosti, po sestavi, po izvoru, po kemični obdelanosti ali neobdelanosti, po vsebnosti mehurčkov, po načinu dostopnosti (pipa, embalirana voda,…)
in še bi lahko naštevali.

Prva in najpomembnejša razlika med vodami se pokaže pri vodnih virih.
Slovenske reke in jezera nas pogosto prevzamejo s svojo enkratno lepoto. Podzemna voda pa je vrednota, ki je ne vidimo in največkrat sploh ne vemo,
kje se nahaja. Nastopa v porah in razpokah tal in kamnin. Občudujemo jo lahko šele na mestih, kjer izvira, ali pa v naših kraških jamah. Torej po izvoru ločimo podzemne vode, površinske vode,…. Med njimi je mnogo razlik.


Vodovodna voda

Viri pitne vodovodne vode so lahko površinske vode, kot so reke in jezera, meteorne vode ali podtalnica. Ti vodni viri so zelo občutljivi in zlasti ko gre za površinske vode, tudi kakovostno nestabilni. Izviri oz. zajetja pitne vode so lahko zelo oddaljena od uporabnikov, tudi več kilometrov, kar pomeni večje tveganje za kontaminacijo. Starejša ali slabo vzdrževana vodovodna napeljava predstavlja dodatno tveganje, ponekod pa so cevi še vedno iz azbesta.

Podzemna voda

Podzemna voda je uskladiščena v sedimentih in kamninah, ki so zmerno do visoko prepustne. Imenujemo jih vodonosniki. Lahko se nahajajo blizu zemeljskega površja ali več sto metrov pod njim. Pomembnost podzemne vode postane očitna ob podatku, da je vir pitne vode za približno 97 % prebivalcev v Sloveniji. Njena kakovost v mnogih pomembnih vodonosnikih ustreza vsem zahtevam za pitno vodo. Zato jo lahko uživamo v naravnem stanju, kar je velika prednost Slovenije, saj je to v evropskem prostoru in tudi drugod po svetu redkost.

Naravna mineralna voda ima svoj izvir v podzemnem viru, ki je popolnoma zaščiten pred sleherno možnostjo kontaminacije. Naravno mineralno vodo se polni običajno na izviru oz. do mesta polnjenja vodijo kratki cevovodi. Zajema se praktično na mestu njenega nastajanja.

Naravna- izvorna
čistost vode
Kje lahko preverimo
sestavo vode?
Embalaža za vodo

Izraz naravna oz. izvorna čistost vode pomeni, da je voda natanko takšna, kot je bila v naravi. Vodovodno vodo je običajno treba pripraviti oziroma obdelati kemično (dezinfekcija s klorom ali klordioksidom) ali z drugimi postopki (s filtracijo ali UV obdelavo). Nekateri postopki obdelave spremenijo sestavo vode. Kemični postopki pustijo v vodi tudi razgradne produkte dezinfekcije, ki so lahko zdravju škodljivi (npr. kloriranje vode pusti v vodi klorate).

Za razliko od pitne vode pa naravne mineralne vode ni dovoljeno kemično obdelovati, da bi jo izboljšali ali spremenili njeno osnovno sestavo. Zato rečemo, da je naravna mineralna voda izvorno čista.

Vode so si med sabo torej različne tudi v čistosti oz. vsebnosti onesnaževal, kot so pesticidi. Najstrožji kriteriji glede čistosti veljajo za naravno mineralno vodo, saj jih ne sme vsebovati. Definirani so v Pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Ur.l.RS, št. 50/2004 s spremembami in dopolnili). Naravne mineralne vodo se ne da umetno proizvajati, saj mora njeno ime in izvir z odločbo potrditi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zaradi pestre ponudbe je še toliko bolj pomembno, da se pozanimamo kaj trg ponuja in kakšne so lastnosti posamezne vrste vode. Vsekakor je prednost embalirane naravne mineralne vode v tem, da je na etiketi označeno, kakšna je njena glavna sestava, kar pri vodi iz pipe žal ni možno oz. se lahko obrnemo na distributerja pitne vode, da nam poda eno od analiz vode.

Na etiketi naravne mineralne vode je na voljo veliko podatkov: o sestavi, o izviru, o polnitelju ter hkrati mu oznake na embalaži omogočajo tudi sledljivost vode. Vsako plastenko je tako mogoče slediti vse do kakovostnih in varnostnih testov.

Za embaliranje vode se najpogosteje uporablja PET embalaža, iz katere so plastenke. PC embalaža (t.i. galoni 18,9 l) in steklena embalaža se uporabljata v manjši meri. Tudi potrošniki najraje kupujejo plastenke, ker je taka embalaža bolj priročna, lažja, cenejša in še vedno zelo kakovostna. PET material ne vsebuje škodljivega BPA, je varen in 100% reciklabilen.

Dana naravna mineralna voda je polnjena v plastenko iz PET-a, ki ustreza vsem evropskim in slovenskim predpisom, ki urejajo kakovost materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili. Ne vsebuje materialov, ki bi ogrožali zdravje ljudi. To se dokazuje z ustreznimi izjavami o kakovosti embalažnih proizvodov, pridobljenimi s strani dobaviteljev ter s poročili o preskusih in izjavami o ustreznosti, pridobljenimi s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Naravna- izvorna
čistost vode
Naravna-  izvorna <br>čistost vode

Izraz naravna oz. izvorna čistost vode pomeni, da je voda natanko takšna, kot je bila v naravi. Vodovodno vodo je običajno treba pripraviti oziroma obdelati kemično (dezinfekcija s klorom ali klordioksidom) ali z drugimi postopki (s filtracijo ali UV obdelavo). Nekateri postopki obdelave spremenijo sestavo vode. Kemični postopki pustijo v vodi tudi razgradne produkte dezinfekcije, ki so lahko zdravju škodljivi (npr. kloriranje vode pusti v vodi klorate).

Za razliko od pitne vode pa naravne mineralne vode ni dovoljeno kemično obdelovati, da bi jo izboljšali ali spremenili njeno osnovno sestavo. Zato rečemo, da je naravna mineralna voda izvorno čista.

Vode so si med sabo torej različne tudi v čistosti oz. vsebnosti onesnaževal, kot so pesticidi. Najstrožji kriteriji glede čistosti veljajo za naravno mineralno vodo, saj jih ne sme vsebovati. Definirani so v Pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Ur.l.RS, št. 50/2004 s spremembami in dopolnili). Naravne mineralne vodo se ne da umetno proizvajati, saj mora njeno ime in izvir z odločbo potrditi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kje lahko preverimo
sestavo vode?
Kje lahko preverimo <br>sestavo vode?

Zaradi pestre ponudbe je še toliko bolj pomembno, da se pozanimamo kaj trg ponuja in kakšne so lastnosti posamezne vrste vode. Vsekakor je prednost embalirane naravne mineralne vode v tem, da je na etiketi označeno, kakšna je njena glavna sestava, kar pri vodi iz pipe žal ni možno oz. se lahko obrnemo na distributerja pitne vode, da nam poda eno od analiz vode.

Na etiketi naravne mineralne vode je na voljo veliko podatkov: o sestavi, o izviru, o polnitelju ter hkrati mu oznake na embalaži omogočajo tudi sledljivost vode. Vsako plastenko je tako mogoče slediti vse do kakovostnih in varnostnih testov.

Embalaža za vodo
Embalaža za vodo

Za embaliranje vode se najpogosteje uporablja PET embalaža, iz katere so plastenke. PC embalaža (t.i. galoni 18,9 l) in steklena embalaža se uporabljata v manjši meri. Tudi potrošniki najraje kupujejo plastenke, ker je taka embalaža bolj priročna, lažja, cenejša in še vedno zelo kakovostna. PET material ne vsebuje škodljivega BPA, je varen in 100% reciklabilen.

Dana naravna mineralna voda je polnjena v plastenko iz PET-a, ki ustreza vsem evropskim in slovenskim predpisom, ki urejajo kakovost materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili. Ne vsebuje materialov, ki bi ogrožali zdravje ljudi. To se dokazuje z ustreznimi izjavami o kakovosti embalažnih proizvodov, pridobljenimi s strani dobaviteljev ter s poročili o preskusih in izjavami o ustreznosti, pridobljenimi s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Katero vodo izbrati

Embalirana voda je zagotovo bolj priročna, vendar so embalirane vode med seboj zelo različne. V skladu z zakonodajo EU obstajajo štiri vrste embalirane vode:

  • naravna mineralna voda,
  • izvirska voda,
  • namizna voda,
  • embalirana pitna voda.

Skoraj 97% embalirane vode, ki se prodaja v Evropi, je po kakovosti naravna mineralna voda ali izvirska voda.

Naravna mineralna voda je lahko le voda, ki izvira iz zaščitenega podzemnega vira, se polni na izviru oz. ob izviru, ima znano in stalno ter deklarirano sestavo, ne sme vsebovati sledov onesnaževal in pesticidov ter ne sme biti kakorkoli kemično ali drugače obdelana, da bi s tem dosegli njeno skladnost.

Naravna mineralna voda Dana je pod zelo strogim nadzorom in ima zagotovljeno popolno sledljivost ter ima tako garantirano kakovost za potrošnika. Med embaliranimi vodami predstavlja najvišji rang kakovosti in izpolnjuje vse zahteve.

Voda iz pipe po drugi strani skoraj v vseh primerih prihaja iz sistema javne vodooskrbe. Za izvor ima površinsko mešane vode, katerih sestava ali stalnost je uporabniku največkrat neznana. Voda iz pipe je večinoma predhodno kemično ali drugače obdelana, da lahko zagotavlja varnost in skladnosti po celotnem vodooskrbnem sistemu. Kemični dodatki v vodi iz pipe običajno puščajo razgradne produkte ter vplivajo na okus in vonj vode (npr. klor). Kakovost vode iz pipe je zelo odvisna tudi od kakovosti vodovodnega sistema.

Kakšnim testom je podvržena voda

Embalirana voda je živilo. Živila in živilska industrija je pod stalnim nadzorom ustreznih inšpekcijskih organov ter ima po zakonu obvezo, da svoj notranji nadzor postavi na temelje t.i. HACCP sistema. Naravna mineralna voda je lahko le tista, ki jo je z odločbo imenovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter izpolnjuje zelo stroga merila čistosti in je vsako leto preverjena s strani pooblaščene organizacije (kot je npr. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano). Ob priznavanju se več let spremlja njeno kakovost, čistost in stalnost sestave, nato jo ministrstvo odobri oz. imenuje, nato pa mora proizvajalec ves čas zagotavljati njeno skladnost z internimi in zunanjimi analizami, vsako leto vsaj enkrat pa mora opraviti t.i. redni pregled, kjer se preveri polnilnico, opremo, embalažo, kakovost vodnega vira in kakovost vode ob in po polnjenju.