SVETLA still drinking water

PET packaging

Volume

For more information call us
07 346 22 00

Storage
Protect from direct sunlight.

Ingredients
Izvleček analize naravne mineralne vode z dne 9.12.2016, opravljene na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano Novo mesto:

Ca2+ 74
Mg2+ 38
K+ 1.3
Na+ 5
Fe2+ < 0.04
Cl- 12.6
SO42- 12.8
F- 0.049
HCO3- 384
pH 7.4

For more information call us
07 346 22 00