Izbor vode


Ponuda vode na koju nailazi potrošač vrlo je bogata. Vode se razlikuju po mnogo različitih kriterija, npr. po kvaliteti odnosno čistoći, sastavu, podrijetlu, kemijskoj obrađenosti ili neobrađenosti, po sadržaju mjehurića, načinu dostupnosti (voda iz slavine, voda u boci…) i još bismo mogli nabrajati.

Prva i najvažnija razlika između voda vidi se kod izvora vode. Slovenske rijeke i jezera često nas očaravaju svojom jedinstvenom ljepotom. A podzemna voda vrijednost je koju ne vidimo i najčešće uopće ne znamo gdje se nalazi. Pojavljuje se u porama i napuklinama tla i stijenja. Možemo joj se diviti samo na mjestima na kojima izvire ili u našim krškim jamama. Dakle, prema podrijetlu vode dijelimo na podzemne vode i površinske vode... Između njih ima mnogo razlika.


VODOVODNA VODA

Izvori pitke vodovodne vode mogu biti površinske vode, kao što su rijeke i jezera, kišnica ili podzemna voda. Ti su izvori vode vrlo osjetljivi te, osobito kada je riječ o površinskim vodama, nestabilne kvalitete. Izvori, odnosno mjesta opskrbe pitkom vodom mogu biti vrlo udaljeni od korisnika, i više kilometara, što znači veći rizik od kontaminacije.

Starije ili loše održavane vodovodne instalacije predstavljaju dodatan rizik, a ponekad su cijevi još uvijek od azbesta.

PODZEMNA VODA

Podzemna voda uskladištena je u sedimentima i stijenama koje su umjereno do visoko propusne. Nazivaju se vodonosnicima. Mogu se nalaziti blizu površine zemlje ili više od sto metara pod njom. Važnost podzemne vode postaje očita kada se uzme u obzir podatak da je ona izvor pitke vode za otprilike 97 % stanovnika u Sloveniji. Njezina kvaliteta u mnogim važnim vodonosnicima zadovoljava sve kriterije za pitku vodu. Zato je možemo piti u prirodnome stanju, što je velika prednost Slovenije jer to je u europskome prostoru, pa i drugdje u svijetu, rijetkost.

Prirodna mineralna voda dolazi iz podzemnoga izvora koji je potpuno zaštićen od bilo kakve mogućnosti kontaminacije. Prirodna mineralna voda obično se puni na izvoru, odnosno do mjesta punjenja vode kratki cjevovodi. Zahvaća se praktički na mjestu svojega nastanka.

Naravna- izvorna čistost vode
GDJE SE MOŽE PROVJERITI
SASTAV VODE
AMBALAŽA ZA VODU

Izraz prirodna, odnosno izvorna čistoća vode znači da je voda točno onakva kakva je bila u prirodi. Vodovodnu vodu obično treba pripremiti, kemijski obraditi (dezinfekcija klorom ili klorovim dioksidom) ili drugim postupcima (filtracijom ili UV-obradom). Neki postupci obrade mijenjaju sastav vode. Kemijski postupci u vodu otpuštaju i razgradne produkte dezinfekcije koji mogu biti štetni za zdravlje (npr. kloriranje vode u vodu otpušta klorate).

A za razliku od pitke vode, prirodnu mineralnu vodu nije dopušteno kemijski obrađivati kako bismo je poboljšali ili izmijenili njezin osnovni sastav. Zato kažemo da je prirodna mineralna voda izvorno čista.

Vode se, dakle, međusobno razlikuju i po čistoći, odnosno sadržaju zagađivača kao što su pesticidi. Najstroži kriteriji povezani s čistoćom primjenjuju se za prirodnu mineralnu vodu jer ih ona ne smije sadržavati. Definirani su u Pravilniku o prirodnoj mineralnoj vodi, izvorskoj vodi i stolnoj vodi (Sl. l. RS, br. 50/2004 s izmjenama i dopunama). Prirodna mineralna voda ne može se umjetno proizvesti jer njezino ime i podrijetlo odlukom mora potvrditi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane.

.

Zbog bogate ponude još je važnije da se raspitamo što tržište nudi i kakva su svojstva pojedine vrste vode. Prednost je prirodne vode u boci svakako u tome što je na etiketi označeno koji je njezin glavni sastav, što kod vode iz slavine nažalost nije moguće, odnosno možemo se obratiti distributeru vode da nam da na uvid jednu od analiza vode.

Na etiketi prirodne mineralne vode dostupno je mnogo podataka: o sastavu, izvoru, punitelju, a oznake na pakiranju omogućuju i sljedivost vode. Svaku bočicu tako je moguće pratiti sve do testova kvalitete i sigurnosti.

Za flaširanje vode najčešće se upotrebljava PET-ambalaža od koje se izrađuju boce. PC-ambalaža (tzv. galoni od 18,9 l) i staklena ambalaža upotrebljavaju se u manjoj mjeri. I potrošači najradije kupuju plastične boce jer je takvo pakiranje praktičnije, lakše, jeftinije, a i dalje vrlo kvalitetno. PET-materijal ne sadržava štetan BPA, siguran je i 100 % reciklabilan.

Prirodna mineralna voda Dana puni se u bocu od PET-a koja zadovoljava sve europske i slovenske propise koji reguliraju kvalitetu materijala i proizvoda namijenjenih za doticaj s hranom. Ne sadržava materijale koji ugrožavaju zdravlje ljudi. To se dokazuje odgovarajućim izjavama o kvaliteti ambalažnih proizvoda koje daju dobavljači te izvještajima o ispitivanjima i izjavama o adekvatnosti koje daje Nacionalni laboratorij za zdravlje, okoliš i hranu.

Naravna- izvorna čistost vode
Naravna-  izvorna čistost vode

Izraz prirodna, odnosno izvorna čistoća vode znači da je voda točno onakva kakva je bila u prirodi. Vodovodnu vodu obično treba pripremiti, kemijski obraditi (dezinfekcija klorom ili klorovim dioksidom) ili drugim postupcima (filtracijom ili UV-obradom). Neki postupci obrade mijenjaju sastav vode. Kemijski postupci u vodu otpuštaju i razgradne produkte dezinfekcije koji mogu biti štetni za zdravlje (npr. kloriranje vode u vodu otpušta klorate).

A za razliku od pitke vode, prirodnu mineralnu vodu nije dopušteno kemijski obrađivati kako bismo je poboljšali ili izmijenili njezin osnovni sastav. Zato kažemo da je prirodna mineralna voda izvorno čista.

Vode se, dakle, međusobno razlikuju i po čistoći, odnosno sadržaju zagađivača kao što su pesticidi. Najstroži kriteriji povezani s čistoćom primjenjuju se za prirodnu mineralnu vodu jer ih ona ne smije sadržavati. Definirani su u Pravilniku o prirodnoj mineralnoj vodi, izvorskoj vodi i stolnoj vodi (Sl. l. RS, br. 50/2004 s izmjenama i dopunama). Prirodna mineralna voda ne može se umjetno proizvesti jer njezino ime i podrijetlo odlukom mora potvrditi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane.

.

GDJE SE MOŽE PROVJERITI
SASTAV VODE
GDJE SE MOŽE PROVJERITI <br>SASTAV VODE

Zbog bogate ponude još je važnije da se raspitamo što tržište nudi i kakva su svojstva pojedine vrste vode. Prednost je prirodne vode u boci svakako u tome što je na etiketi označeno koji je njezin glavni sastav, što kod vode iz slavine nažalost nije moguće, odnosno možemo se obratiti distributeru vode da nam da na uvid jednu od analiza vode.

Na etiketi prirodne mineralne vode dostupno je mnogo podataka: o sastavu, izvoru, punitelju, a oznake na pakiranju omogućuju i sljedivost vode. Svaku bočicu tako je moguće pratiti sve do testova kvalitete i sigurnosti.

AMBALAŽA ZA VODU
AMBALAŽA ZA VODU

Za flaširanje vode najčešće se upotrebljava PET-ambalaža od koje se izrađuju boce. PC-ambalaža (tzv. galoni od 18,9 l) i staklena ambalaža upotrebljavaju se u manjoj mjeri. I potrošači najradije kupuju plastične boce jer je takvo pakiranje praktičnije, lakše, jeftinije, a i dalje vrlo kvalitetno. PET-materijal ne sadržava štetan BPA, siguran je i 100 % reciklabilan.

Prirodna mineralna voda Dana puni se u bocu od PET-a koja zadovoljava sve europske i slovenske propise koji reguliraju kvalitetu materijala i proizvoda namijenjenih za doticaj s hranom. Ne sadržava materijale koji ugrožavaju zdravlje ljudi. To se dokazuje odgovarajućim izjavama o kvaliteti ambalažnih proizvoda koje daju dobavljači te izvještajima o ispitivanjima i izjavama o adekvatnosti koje daje Nacionalni laboratorij za zdravlje, okoliš i hranu.

Koju vodu odabrati

Voda u boci zasigurno je praktičnija, no vode u boci međusobno se prilično razlikuju. U skladu sa zakonodavstvom EU-a postoje četiri vrste vode u boci:

  • prirodna mineralna voda,
  • izvorska voda,
  • stolna voda,
  • flaširana pitka voda.

Gotovo 97 % vode u boci koja se prodaje u Europi po kvaliteti je prirodna mineralna voda ili izvorska voda.

Prirodna mineralna voda može biti samo voda koja izvire iz zaštićenoga podzemnog izvora, puni se na izvoru odnosno uz izvor, ima poznat stalan i deklariran sastav, ne smije sadržavati tragove zagađivača i pesticida te ne smije ni na koji način biti kemijski ili drugačije obrađena da bi se time postigla njezina sukladnost.

Prirodna mineralna voda Dana pod vrlo je strogim nadzorom i ima osiguranu potpunu sljedivost, a time i zajamčenu kvalitetu za potrošača. Među vodama u boci predstavlja najviši stupanj kvalitete i ispunjava sve zahtjeve.

Voda iz slavine, s druge strane, gotovo u svim slučajevima dolazi iz sustava javne vodoopskrbe. Potječe od površinski miješanih voda čiji su sastav ili stalnost korisniku najčešće nepoznati. Voda iz slavine najčešće je prethodno kemijski ili drugačije obrađena kako bi se mogla osigurati njezina sigurnost i sukladnost u cijelome sustavu vodoopskrbe. Kemijski dodatci u vodi iz slavine obično otpuštaju produkte razgradnje te utječu na okus i miris vode (npr. klor). Kvaliteta vode iz slavine u velikoj mjeri ovisi i o kvaliteti vodovodnoga sustava.

Kakvim je ispitivanjima podvrgnuta voda

Voda u boci je hrana. Hrana i prehrambena industrija pod stalnim su nadzorom odgovarajućih inspekcijskih tijela, a prehrambena industrija ima zakonsku obvezu svoju unutarnju kontrolu uspostaviti na temelju tzv. HACCP-sustava. Prirodna mineralna voda može biti samo voda koju je odlukom imenovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane te zadovoljava vrlo stroge kriterije i svake je godine provjerava ovlaštena organizacija (kao što je npr. Nacionalni laboratorij za zdravlje, okoliš i hranu). Kod priznavanja više se godina prate njezina kvaliteta, čistoća i stalnost sastava, nakon toga je odobrava, odnosno imenuje ministarstvo, a zatim proizvođač mora neprestano osiguravati njezinu sukladnost s unutarnjim i vanjskim analizama, a jedanput godišnje mora obaviti tzv. redoviti pregled na kojemu se provjeravaju punionica, oprema, ambalaža, kvaliteta izvora vode i kvaliteta vode tijekom i nakon punjenja.