Nagradna igra „Odvezite se u proljeće!“

28.02.2020


Trajanje: 1. 3. 2020. – 30. 4. 2020.

Dobitnici:
Nagrada: Električni bicikl Greyp, vrijednosti 53.437,50 kuna
1 Marija Zorić, Split
Nagrada: Vikend paket za 2 osobe u Termama Laško, Slovenija, pojedinačne vrijednosti 3.877,15 kuna
1 Filip Đurinić, Zagreb
2 Livio Racane, Zagreb
3 Nevenka Andrić, Rovinj
4 Dejan Novak, Čakovec
Nagrada: Paket Dana Vitamin napitaka, pojedinačne vrijednosti 21,00 kuna
1 Ante Keko, Viškovo
2 Almir Adžajlić, Rijeka
3 Boris Maričić, Novi Vinodolski
4 Lorena Šebalj, Vinkovci
5 Marina Jelić, Gospić
6 Emanuel Meštrović, Pleternica
7 Dražen Librić, Samobor
8 Antonio Bajs, Čakovec
9 Damir Štaković, Osijek
10 Marijana Perković, Dugo Selo
11 Nikolina Mihić, Osijek
12 Suzana Žic, Čavle
13 Dražen Perković, Bregana
14 Ilir Pantina, Pićan
15 Dragutin Novko, Varaždin
16 Davor Jović, Zagreb
17 Mladen Kolman, Macinec
18 Robert Živković, Šibenik
19 Mladen Bušić, Zagreb
20 Dean Salopek, Ogulin

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Odvezite se u proljeće!“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Dana d.o.o., Glavna cesta 34, Mirna, Slovenija.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 1. 3. 2020. do 30. 4. 2020. u svim Plodine supermarketima na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Dana i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre kupe bilo koji Dana Vitamin proizvod u bilo kojem Plodine supermarketu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS-a sadržaja: DANA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:
* 1 x Električni bicikl Greyp, vrijednosti 53.437,50 kuna
* 4 x Vikend paket za 2 osobe u Termama Laško, Slovenija, pojedinačne vrijednosti 3.877,15 kuna
* 20 x Paket Dana Vitamin napitaka, pojedinačne vrijednosti 21,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 69.366,10 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika nagrada održat će 4. svibnja 2020. u uredima Priređivača na adresi Ulica grada Vukovara 21, Zagreb.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će uz tročlanu komisiju nadzirati i javni bilježnik.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.dana.si.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.dana.si. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.dana.si prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/20-01/105

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 18. veljače 2020.

Delimo dobre novice

< na seznam vseh novic