Kontakti i ljudi

Odgovorno, ekološki prihvatljivo i uspješno poslovanje poduzeća Dana ostvarujemo s ljudima koji svojim znanjem, predanošću kvaliteti, pripadnošću i vjernošću daju svoj doprinos ostvarenju misije poduzeća.


Franc Frelih
Direktor

T: 07 346 22 19
F: 07 346 22 10
E: franc.frelih@dana.si

dr. Igor Hustić
Prokurist

T: 041 381 372
F: 07 346 22 10
E: igor.hustic@dana.si

Mitja Majzelj
Direktor proizvodnje

T: 07 346 22 33
F: 07 346 22 10
E: mitja.majzelj@dana.si

Arne Karnel
Direktor komerciale

T: 040 171 777
F: 07 346 22 10
E: arne.karnel@dana.si

Damjan Ostanek
Direktor izvoza

T: 031 369 284
F: 07 346 22 10
E: damjan.ostanek@dana.si

Dunja Blažič
Voditelj prodajnoga područja (trgovine)

T: 051 625 430
F: 07 346 22 06
E: dunja.blazic@dana.si

Lucija Kulovec
Voditelj kontrolinga

T: 07 346 22 36
F: 07 346 22 10
E: lucija.kulovec@dana.si

Irena Kurent
Voditelj Interrom

T: 07 346 22 34
F: 07 346 22 10
E: irena.kurent@dana.si

Nataša Mejaš
Voditelj marketinga

T: 07 346 22 62
F: 07 346 22 10
E: natasa.mejas@dana.si

Uroš Likar
Voditelj nabave

T: 07 346 22 15
F: 07 346 22 20
E: uros.likar@dana.si

Martina Ruperčič
Voditelj financija i računovodstva

T: 07 346 22 16
F: 07 346 22 20
E:

Anton Oven
Voditelj investicij

T: 07 346 22 24
F: 07 346 22 10
E: anton.oven@dana.si

Slavko Komlanc
Voditelj logistike

T: 07 346 22 22
F: 07 346 22 10
E: slavko.komlanc@dana.si

Stane Sladič
Voditelj skladišta

T: 07 346 22 63
F: 07 346 22 20
E: stane.sladic@dana.si

Mojca Novak
Stručna suradnica za kadrove

T: 07 346 22 13
F: 07 346 22 10
E: mojca.novak@dana.si

Darja Zaletelj
Voditelj razvoja

T: 07 346 22 04
F: 07 346 22 10
E: darja.zaletelj@dana.si

Damjan Tomažin
Voditelj kvalitete

T: 07 346 22 21
F: 07 346 22 10
E: damjan.tomazin@dana.si