Kontakti i ljudi

Odgovorno, ekološki prihvatljivo i uspješno poslovanje poduzeća Dana ostvarujemo s ljudima koji svojim znanjem, predanošću kvaliteti, pripadnošću i vjernošću daju svoj doprinos ostvarenju misije poduzeća.


Franc Frelih
Direktor

T: 07 346 22 19
F: 07 346 22 10
E: franc.frelih@dana.si

Mitja Majzelj
Direktor proizvodnje

T: 07 346 22 33
F: 07 346 22 10
E: mitja.majzelj@dana.si

Štefan Gradišek
Voditelj nabave

T: 07 346 22 15
F: 07 346 22 20
E: stefan.gradisek@dana.si

Martina Ruperčič
Voditelj financija i računovodstva

T: 07 346 22 16
F: 07 346 22 20
E:

Anton Oven
Voditelj investicij

T: 07 346 22 24
F: 07 346 22 10
E: anton.oven@dana.si

Damjan Ostanek
Direktor komerciale

T: 07 346 22 39
F: 07 346 22 10
E: damjan.ostanek@dana.si

Andreja Zabukovec
Voditelj prodajnoga područja (trgovine)

T: 07 346 22 08
F: 07 346 22 10
E: andreja.zabukovec@dana.si

Aleš Brence
Voditelj prodajnoga područja (ugostiteljstvo)

T: 07 346 22 223
F: 07 346 22 10
E: ales.brence@dana.si

Irena Kurent
Voditelj Interrom

T: 07 346 22 34
F: 07 346 22 10
E: irena.kurent@dana.si

Stane Sladič
Voditelj skladišta

T: 07 346 22 63
F: 07 346 22 20
E: stane.sladic@dana.si

Uroš Likar
Voditelj logistike

T: 07 346 22 22
F: 07 346 22 10
E: uros.likar@dana.si

Nataša Mejaš
Voditelj marketinga

T: 07 346 22 62
F: 07 346 22 10
E: natasa.mejas@dana.si

Lucija Kulovec
Voditelj kontrolinga

T: 07 346 22 06
F: 07 346 22 10
E: lucija.kulovec@dana.si

Mojca Novak
Stručna suradnica za kadrove

T: 07 346 22 13
F: 07 346 22 10
E: mojca.novak@dana.si

Peter Pirc
Voditelj razvoja

T: 07 346 22 04
F: 07 346 22 10
E: peter.pirc@dana.si