Sportsko društvo Dana

U veljači 2013. zaposlenici poduzeća Dana osnovali su sportsko društvo koje će se brinuti za povezivanje ljubitelja zdravoga života i sporta. Svrha su i ciljevi društva da prema načelu dobrovoljne odluke spaja članove te ih potiče i organizirano uvodi i vodi u raznovrsnim oblicima sportske rekreacije radi zaštite njihova zdravlja i vitalnosti, osobnoga zadovoljstva, radnih sposobnosti te oblikovanja cjelokupne osobnosti. Prije svega želimo da se prijateljskim udruživanjem članova razvija i potiče međusobno razumijevanje i poštovanje uz zauzimanje za društveni i opći razvoj društva i pojedinaca.