Septicil 70 vol.%

plastenka

Volumen

Za več informacij nas pokličite na
07 346 22 00

Sestavine
Alkoholno razkužilo za roke in trde površine. Baktericidno, virucidno in fungicidno delovanje.

Aktivna snov: etanol 700 ml / 1 L

Navodila za uporabo: Za dezinfekcijo rok vtrite zadostno količino razkužila, ki omoči roke ter pustite, da se roke same posušijo. Pri dezinfekciji površin nanesite dezinfekcijsko sredstvo in pustite da se posuši. Brisanje po nanosu ni potrebno

Hramba
Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Rok uporabe (EXP): neomejen. Serijska številka je odtisnjena na embalaži ali pokrovčku.

Za več informacij nas pokličite na
07 346 22 00