Septicil 70 vol.%

plastenka

Volumen

Za več informacij nas pokličite na
07 346 22 00

Sestavine
Alkoholno razkužilo za roke in trde površine. Baktericidno, virucidno in fungicidno delovanje.

Aktivna snov: etanol 700 ml / 1 L

Navodila za uporabo: Za dezinfekcijo rok vtrite cca. 3 ml nerazredčenega sredstva v čiste, suhe roke ter pustite, da se roke same posušijo. Pri dezinfekciji površin nanesite dezinfekcijsko sredstvo in pustite da se posuši. Brisanje po nanosu ni potrebno

Hramba
Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Rok uporabe (EXP): neomejen. Serijska številka je odtisnjena na embalaži ali pokrovčku.

Za več informacij nas pokličite na
07 346 22 00