plastenka

Volumen

Za več informacij nas pokličite na
07 346 22 00

Hramba
Zaščititi pred direktno sončno svetlobo.

Vsebina
Izvleček analize naravne mineralne vode z dne 8.11.2021, opravljene na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Novo mesto. Vsebuje ml/l:

Ca2+ 74
Mg2+ 38
K+ 1,3
Na+ 5
Fe2+ < 0,04
Cl- 12,6
SO42- 12,8
F- 0,049
HCO3- 384
pH 7,4

Za več informacij nas pokličite na
07 346 22 00