Dana – z vami že 70 let.

15.03.2022

Zametki sedanjega podjetja Dana segajo že v predvojni čas. Domačin Vilko Marin se je pri očetu izučil za trgovski poklic. Pri delu v trgovini, kamor je sodilo tudi trgovanje s sadjem, je razmišljal o tem, kako bi se dalo sadja slabše kvalitete iz okoliških kmetij koristno uporabiti za predelavo žganj. Tako se je pričela žganjarska obrt – izdelava žganja iz sadja, brinja in fig. V času druge svetovne vojne je obrt za nekaj časa zamrla, v jeseni 1945 pa se je ponovno vzpostavila v prostorih na sedanji lokaciji podjetja Dana. Svojo že precej izpopolnjeno obrtno dejavnost je Vilko Marin, oktobra 1949, oddal v najem takratnemu Okrajnemu ljudskemu odboru Trebnje, sam pa je postal prvi upravnik Okrajne žganjarne, ki je že zaposlovala nekaj stalnih, več pa sezonskih delavcev. Prva odločba o registraciji podjetja je bila izdana od Občinskega ljudskega odbora Mirna, 3.8.1952. S tem dnem je bilo podjetje registrirano pri Okrajnem ljudskem odboru Novo mesto kot »Destilacija in promet alkoholnih pijač Mirna na Dolenjskem«. To je obdobje, ko so v asortimentu prevladovale močne alkoholne pijače. Začetnim produktom sadjevcu, slivovki, rumu in brinjevcu so se kmalu pridružili likerji iz pelina, mentola in hruške.  Izdelovali so tudi malinov in ribezov sadni sirup.

Ime Dana je bilo pri Okrožnem gospodarskem sodišču na osnovi odločbe Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto, z dne 1.7.1955, prvič vpisano v registracijo s spremembo imena podjetja, ki se je takrat preimenovalo v »DANA tovarna sadnih sokov in likerjev, destilacija in promet z alkoholnimi pijačami Mirna na Dolenjskem«. Ime Dana je bilo predlagano povsem slučajno, ne nanašajoča se na določeno osebo, in sicer v Ljubljani v razpravi s skupino, ki je pripravljala in izdelovala investicijski program v letu 1954. V skupini so predlagali več imen, navsezadnje pa so glasovali z vžigalicami med imenoma Malina in Dana. Glasovanje je odločilo za ime DANA, ki se je istega leta že pojavilo na razstavnem paviljonu Kmetijske razstave v Šentrupertu.

Dana je do začetka leta 1970 kraljevala predvsem z grenčicami Hermelika, Kralj Samo in Gorjan. Ponujati so se začele tudi prve brezalkoholne osvežilne pijače. Leta 1967 se je lansirala osvežilna brezalkoholna gazirana pijača Frutella. S prepoznavnim pomarančnim okusom je postala pravi hit pri otrocih in mladini. Leto 1970 pa je zapisano v zgodovino Dane kot pričetek polnjenja sadnih sokov pod blagovno znamko Zlati sok, ki se je polnil v steklenice in doypack embalažo. Leto 1972 predstavlja vstopno leto na trg najosnovnejših surovin in polizdelkov za industrijo pijač. Že tri leta kasneje so se matični sadni sokovi, koncentrati, destilati, barve in arome izvažali po vsej tedanji Jugoslaviji. Med Daninimi alkoholnimi pijačami je bil v sedemdesetih priljubljen Cynar. V tem času je bilo veliko predstavitev na vseh večjih sejmih po tedanji Jugoslaviji. V letu 1975 je znašala proizvodnja 25.510 hl alkoholnih pijač in 63.300 hl brezalkoholnih pijač ter 12.910 destilatov, sadnih koncentratov, arom in esenc. Leta 1979 je bilo v delovni organizaciji zaposlenih 329 delavcev.

V osemdesetih so zasloveli emulzijski likerji Scotch cream, Coco Brasil in Čokolada, sadni likerji Kivi, Chery in Marakuja ter viski Jack & Jill. Desetletje kasneje se je lansiral ledeni čaj, gazirana pijača River in negazirane pijače Multi Dan. Tehnologija je napredovala in leta 1996 je bil zagon polnilne linije za aseptično polnjenje sadnih nektarjev in sokov v laminatno embalažo variopak, kasneje tudi hladno polnjenje nektarjev Dan v embalažo combibloc. Leta 1998 se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo. Leta 2000 je podjetje pridobilo centifikat ISO 9001:2000, leto kasneje pa je v podjetju pričela delovati polnilna linija za polnjenje osvežilnih pijač v PET embalažo.

V začetku novega tisočletja so se tržna prizadevanja prilagajala sodobnemu potrošniku, ki ga zanimata narava in zdravo življenje, zato se je leto 2003 zapisalo v zgodovino podjetja kot leto, v katerem se je pričela polniti izvirska voda pod blagovno znamko Dana. Tri leta kasneje je voda pridobila naziv naravna mineralna voda. Prvo desetletje tretjega tisočletja sta zaznamovala dva zagona novih polnilnih linij: linije za polnjenje v PET embalažo in linije za polnjenje v stekleno embalažo. Pomembna je bila pridobitev certifikata IFS (International Food Standard). Obdobje pa se je zaključilo z novo obliko plastenke, ki je pomenila za 25 % lažja plastenko od takrat uporabljene.

Za zadnje desetletje lahko rečemo, da je to čas hitrega prilagajanja trendom, iskanja novih tehnoloških rešitve, uvajanja novih okusov in embalaž. Izpostaviti velja zagon nove polnilne linije za polnjenje sokov, nektarjev, pijač in vode v tetrapak embalažo, ureditev portfelja blagovnih znamk produktov pod okrilje blagovne znamke Dana, investicijo v skladišče gotovih izdelkov in uvedbe novega informacijskega sistema. Leta 2018 je bila otvoritev novih proizvodnih prostorov za pripravo polizdelkov Dana Interrom, s katerimi so se odprle nove tržne možnosti v pijačarski, pekarski in mlekarski industriji. Med izdelki pa velja izpostaviti Dana Vitamin pijače, ki so jih potrošniki zelo lepo sprejeli.

Danes, 70 let pozneje, ima družba številne kupcev ter ugledne poslovne partnerje. Naše poslovanje na vseh področjih temelji na zaupanju, zanesljivosti in poštenosti. Na ta način gradimo tesne poslovne odnose. S politiko podjetja omogočamo, da se pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih in s tem zagotavljamo dolgoročno ohranjanje okolja.

Delimo dobre novice

< na seznam vseh novic