Sponzorska politika podjetja Dana

22.11.2018

Družbena odgovornost je sestavni del naših vrednot, zato iščemo različne načine, da pozitivno prispevamo k razvoju lokalnega okolja in tudi izven njega. Odgovornost do okolja kažemo v različnih oblikah sodelovanja, ko s sponzorskimi sredstvi in donacijami omogočamo delovanje različnih neprofitnih organizacij in združenj. Na ta način spodbujamo šport in izobraževanje, uresničujemo humanitarne dejavnosti in krepimo kulturno ustvarjalnost.

Področja, ki jih podpiramo:
* Šport in rekreacija
* Izobraževalne dejavnosti:
* Kulturne in zabavne dejavnosti:
* Humanitarne dejavnosti:

Postopek izbire:
Podjetje Dana na svoji spletni strani objavi razpis (3 x letno), na podlagi katerega zainteresirane organizacije ali posamezniki zaprosijo za sponzorska sredstva. Razpis je objavljen 14 dni. V roku in na način, ki je določen z razpisom, kandidati svoje vloge posredujejo na standardiziranem obrazcu, ki je v tem času dosegljiv na spletni strani podjetja.

Iskalci sponzorskih sredstev vlog ne naslavljajo na podjetje, pač pa za sredstva lahko zaprosijo samo preko prijave na razpis. Vlog, ki so na podjetje naslovljene mimo razpisa, podjetje ne obravnava.

Izbor prejemnikov sredstev opravi komisija, ki jo sestavljajo najmanj trije člani, imenovanje pa je ob vsakokratnem razpisu. Dospele vloge so pregledane, prejemniki sredstev pa izbrani v 14-tih delovnih dneh po končanem razpisu oziroma po izteku roka za oddajo vlog. Najkasneje naslednji delovni dan so izbrani prejemniki sredstev obveščeni po mailu.

Razpisni roki v letu 2019:
1. razpis: 10.1. – 24.1.2019
2. razpis: 10.5. – 24.5.2019
3. razpis: 10.9. – 24.9.2019

Delimo dobre novice

< na seznam vseh novic