Geografsko poreklo alkohola

V odmaknjenih dolinah še uspevajo stare kmečke sorte jablan in hrušk. Pokrajinske in podnebne posebnosti ter tradicionalno znanje o načinu pridelave dajejo Daninim naravnim žganjem izrazit in poln okus.

Kmetijski proizvodi z geografskim poreklom so tesno povezani z območjem, katerega ime nosijo.Za takšne proizvode je značilno, da vsi postopki pridelave, predelave in priprave za trg potekajo znotraj določenega geografskega območja, katerega ime nosi. Geografsko poreklo kmetijskega proizvoda je zaščitni znak kakovosti. Produkt mora imeti lastnost ali značilnost, ki izhaja iz kraja porekla.

Gre za prirojene naravne in človeške dejavnike, kot so podnebje, kakovost tal, lokalno znanje in izkušnje. Proizvajalec izdelka mora upoštevati predpisana pravila proizvodnje, podvržen pa je tudi strogi kontroli s strani certifikacijskega organa.

Dolenjski sadjevec z geografskim poreklom

Dolenjski sadjevec je naravno sadno žganje, proizvedeno z destilacijo fermentirane drozge iz mešanega sadja, pridelanega in predelanega na geografskem območju Dolenjske. Geografsko območje Dolenjske obsega področje na desnem bregu Save do Brega pri Litiji do Breganščice, od Bregane po vrhovih Gorjancev do kota 824, od tod po zračni črti do vasi Črmošnjice, Dvor, Smuka, Krka in pri Šmartnem pri Litiji zopet do reke Save.

Sonaravna pridelava

Dolenjski sadjevec ima specifične senzorične lastnosti, ki se kažejo v prepoznavni cvetici prijetnega vonja in okusa. Proizvajamo ga iz najmanj polovice ekstenzivno pridelanih jabolk, hrušk, sliv in češpelj, pridelanih v sadovnjakih in travniških nasadih, po načelih integrirane pridelave.

Delimo dobre novice