»UČENJE IN GIBANJE ZA OKOLJE«

23.11.2018

Podjetje Dana je potrdilo sodelovanje v projektu »Učenje in gibanje za okolje«.

V letošnjem letu se bo obogatila ponudba dejavnosti v športnem parku Mirna, ki bo še povečala zadrževanje ljudi na prostem in njihova okoljska ozaveščenost, saj je bila Občina Mirna uspešna pri pridobivanju sredstev s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), in sicer bo omenjen projekt sofinanciran v višini 92.110,17 EUR.

Novi programi in nove površine bodo dolgoročno okrepili in bogatili raznolikost in kvaliteto življenja v kraju, občini in širši okolici, saj gre za nove vsebine, ki na širšem območju še niso dostopne. V sklopu projekta bodo najprej izvedene manjše naložbe v štiri različne površine na isti lokaciji (Učilnica na prostem, Kolosteza – Pumptrack, Poligon za gibalne sposobnosti za ranljive skupine in Rusko kegljišče).

Namen projekta »Učenje in gibanje za okolje« je zagotoviti površine in izvajanje novih aktivnosti za ranljive skupine (osebe s posebnimi potrebami, otroci, starostniki), spodbujanje ljudi k več gibanju na prostem, k medgeneracijskem druženju in večji socialni vključenosti ranljivih skupin ter izobraževanju ljudi o pomenu varstva okolja, zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe in sobivanja z naravo.
V tem projektu bo sodelovalo tudi naše podjetje, ki bo koristilo športni park Mirna za izvajanje promocijskih dejavnosti ali aktivnosti športnega društva Dana.

Vodilni partner: Občina Mirna
Partnerji: Osnovna šola Mirna, Komunala Trebnje d.o.o., Dana Mirna, Društvo upokojencev Mirna, Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, Društvo tabornikov Rod mirne reke Mirna

 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

PRP

Delimo dobre novice

< na seznam vseh novic